Hoppa till innehåll

Importerar du kinesisk aluminiumfolie i rullar eller tillverkar du aluminiumfolie i rullar? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

Utgivningsdatum 21.9.2023 13.01
Pressmeddelande

EU-producenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesisk aluminiumfolie i rullar. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10 (Taric-nummer 7607111110 och 7607191010). Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på aluminiumfolie i rullar att vara 6.6.2024.

Information om saken finns i kommissionens tillkännagivande 2023/C 317/05, som finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 317 / 7.9.2023. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag, är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Kundmeddelande Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar