Hoppa till innehåll

Importerar du fettsyra från Indonesien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull

Utgivningsdatum 17.5.2022 11.24
Pressmeddelande

Kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om utjämningsåtgärder borde införas vid import av indonesisk fettsyra.

Produkten som är föremål för undersökningen klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 38 23 12 00, ex 3823 19 10 och ex 3823 19 90 (Taric-nummer: 2915 70 40 95, 2915 70 50 10, 2915 90 30 95, 2915 90 70 95, 2916 15 00 10, 3823 11 00 20, 3823 11 00 70, 3823 12 00 20, 3823 12 00 70, 3823 19 10 30, 3823 19 10 70, 3823 19 90 70 och 3823 19 90 95). Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 195, 13.5.2022, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar