Hoppa till innehåll

Importerar du cyklar med ursprung i Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende gällande en tillverkare.

18.12.2019 13.20
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på import av kinesiska cyklar utan motorer borde ändras i fråga om en exporterande tillverkare, Universal Cycle Corporation (Guangzhou). Företagets Taric-tilläggsnummer är C453. Tullen på import från detta företag har upphävts. Importen ska registreras i nio månaders tid. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70 (Taric-nummer 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 och 8712 00 70 99).

Mera information om undersökningen finns i EU:s officiella tidning nr L 325, 16.12.2019. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar