Hoppa till innehåll

Importerar du aluminiumprofiler från Kina? Nu kan du kommentera antidumpningstullen.

14.2.2020 15.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för aluminiumprofiler (t.ex. KN-nummer  ex 7604 10 10) med ursprung i Kina. Bakgrunden till detta ärende samt vilka varukoder detta gäller belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 51, 14.2.2020. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen och undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar