Hoppa till innehåll

Idkar ditt företag import från eller export till Åland? Se vår webbinspelning!

Utgivningsdatum 5.1.2021 8.06
Pressmeddelande

Visste du att importföretag ska inge en tulldeklaration för varor som överskrider skattegränsen mellan Åland och övriga Finland fr.o.m. våren 2021? Exportörer kan också inge denna deklaration i egenskap av importörens ombud. Företags importdeklarationer för unionsvaror som importeras över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland ändras samtidigt.

Se en webbinspelning om förändringarna vid tulldeklarering av varor som importeras över EU:s skattegräns. Inspelningen finns publicerad på finska och svenska.

Tulldeklarationerna förnyas stegvis. I det första steget i april 2021 är målet att förnya tulldeklarationerna för varor som ska övergå till fri omsättning samt skattegränsdeklarationerna.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering