Hoppa till innehåll

I avtalet mellan EU och Ukraina började ursprungsreglerna i konventionen om Europa–Medelhavstäckande ursprungsregler tillämpas 1.1.2019

Utgivningsdatum 14.5.2019 11.44
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om när och mellan vilka länder den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung har börjat tillämpas (EUT C 158, 10.5.2019, sidan 5).

Tillämpningen av ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet ersätts stegvis med tillämpningen av konventionens ursprungsregler. I avtalet mellan EU och Ukraina började konventionens ursprungsregler tillämpas den 1 januari 2019 och mellan Makedonien och Turkiet den 1 augusti 2018.

Tabell 1 i meddelandet är en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation inom det Europa-Medelhavstäckande området den 1 mars 2019. Bokstaven X i tabellen innebär att det mellan de två parterna ingåtts ett frihandelsavtal med ursprungsregler som medger kumulation på grundval av Europa-Medelhavstäckande modeller för ursprungsregler.

I tabellerna 2 och 3 anges från och med vilket datum diagonal kumulation tillämpas mellan länderna i fråga.

I tabell 2 avser ”(C)” framför datumet den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen när det i det berörda frihandelsavtalet hänvisas till konventionen. Beteckningen ”(C)” hänvisar till ordet ”Convention”, dvs. ”konvention”.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling