Hyppää sisältöön

EU:n ja Ukrainan välisessä sopimuksessa siirrytty soveltamaan Paneurooppa–Välimeri -yleissopimuksen alkuperäsääntöjä 1.1.2019

Julkaisuajankohta 14.5.2019 11.44
Tiedote

Komissio on julkaissut uuden ilmoituksen, milloin ja minkä maiden välillä Paneurooppa–Välimeri -alkuperäsääntöjä koskevaa alueellista yleissopimusta on ryhdytty soveltamaan (EUVL C 158, 10.5.2019, sivu 5).

Yksittäisten vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöjen sijaan Paneurooppa–Välimeri -kumulaatioalueella aletaan asteittain soveltaa yhteisen alueellisen yleissopimuksen alkuperäsääntöjä. EU:n ja Ukrainan välisessä sopimuksessa on siirrytty soveltamaan näitä alkuperäsääntöjä 1.1.2019 ja Makedonian ja Turkin välillä 1.8.2018.

Ilmoituksen taulukko 1 on yksinkertaistettu yleiskatsaus kumulaatiomahdollisuuksiin Paneurooppa–Välimeri -alueella 1.3.2019. Merkintä ”X” taulukossa tarkoittaa, että kahden osapuolen välillä on tehty vapaakauppasopimus, joka sisältää kumulaation mahdollistavat Paneurooppa–Välimeri -alkuperäsääntömalleihin perustuvat alkuperäsäännöt.

Taulukoissa 2 ja 3 on ilmoitettu se päivämäärä, josta alkaen diagonaalista kumulaatiota sovelletaan maiden välillä.

Taulukossa 2 päivämäärän edessä oleva merkintä ”(C)” tarkoittaa sitä päivää, jolloin alueellisen yleissopimuksen mukaista diagonaalista kumulaatiota aletaan soveltaa sellaisissa tapauksissa, joissa maiden välisessä vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen. Merkintä ”(C)” viittaa sanaan ”Convention” eli ”yleissopimus”.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet