Hoppa till innehåll

Godkänd avsändare: fäst förseglingarna på transportmedlet och ange uppgifterna om förseglingen korrekt i transiteringsdeklarationen

Utgivningsdatum 29.8.2023 14.49
Pressmeddelande

Vid Tullens övervakning har man på senaste tiden upptäckt brister i transportmedlens försegling. Det är godkända avsändare som innehar tillstånd att själv fästa av Tullen godkända förseglingar av särskild typ som ansvarar för att förseglingarna är korrekt fästa.

Så här anger du uppgifterna om förseglingen

I transiteringsdeklarationen ska man ange hela det identifieringsnummer, dvs. tillståndshavarens EORI-nummer samt förseglingens unika identifieringsnummer, som finns i tillståndshavarens försegling av särskild typ. I transiteringsdeklarationens fält ”Uppgifter om förseglingen” kan man endast ange den godkända avsändarens egna tillståndsenliga förseglingar. Andra kommersiella förseglingar kan vid behov anges i transiteringsdeklarationens fält ”Tilläggsuppgifter”.

Godkända avsändare ska alltid i första hand använda försegling för att säkerställa identifieringen av varorna. Om varorna som transporteras under transiteringsförfarandet är få till antalet eller om de på grund av sin storlek eller beskaffenhet är enkla att identifiera, kan man frångå kravet på försegling. Förseglingen ersätts då genom att ge en tillräckligt noggrann och detaljerad varubeskrivning så att varorna lätt kan identifieras. Varubeskrivningen med tillhörande märken och nummer anges i transiteringsdeklarationen. Beskrivningen omfattar varornas kvantitet och beskaffenhet samt särdrag såsom serienummer. Förseglingen befriar inte från skyldigheten att ange en detaljerad varubeskrivning.

Kontrollera att lastutrymmena är lämpliga för försegling

Kontrollera innan transportmedlet förseglas att man inte kan komma in i lastutrymmet utan att bryta förseglingen. Lastutrymmet ska vara sådant att gångjärn eller andra element inte kan lösgöras utan att det uppstår tydliga spår. Till exempel popnitar kan inte användas i lastutrymmets konstruktion. Om lastutrymmet är täckt med presenning ska man se till att hörnremmarna är genomsydda och att vajrarna går tillräckligt tätt genom länkarna så att det inte bildas öppningar i lastutrymmet.

Transportmedel är lämpliga för försegling av lastutrymmen om:

  • de kan förseglas enkelt och effektivt
  • de till strukturen är sådana att varor inte kan tas ut utan att det blir synliga spår eller förseglingen bryts
  • de inte har skrymslen där man kan gömma varor
  • de är enkla att utsättas för tullkontroll.

Föraren ska se till att förseglingen förblir hel under hela resan. Om förseglingen har brutits ska föraren ta kontakt med Tullen eller Polisen, som också kan bestyrka händelsen i punkt 56 i följedokumentet. Se närmare anvisningar på webbsidan Händelser under resan.

Tillståndshavaren eller dennes ombud ska fästa förseglingarna på lastutrymmet eller varorna senast när varorna frigörs för transiteringsförfarandet.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi
Hur förenklar jag transiteringen? - Tullen

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering