Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig utjämningstull på turkisk regnbåge

Utgivningsdatum 26.5.2021 10.45
Pressmeddelande

Kommissionen bibehåller den slutgiltiga utjämningstull som den 28 februari 2015 infördes på import av regnbåge med ursprung i Turkiet. 

Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11).

Utjämningstullsatsen är olika för olika säljarföretag. 

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 183, 25.5.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar