Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Kina och Indonesien

Utgivningsdatum 20.4.2021 8.24
Pressmeddelande

Kommissionen förlänger giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen som infördes den 23 januari 2015 vid import av mononatriumglutamat med ursprung i Kina och Indonesien. I oktober 2020 utvidgades tullen på kinesiska produkter till att även omfatta blandningar och lösningar. Nu fortsätter tillämpningen av denna tull också.

Mononatriumglutamat klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2922 42 00 (Taric-nummer 2922 42 00 10). Mononatriumglutamat i en blandning och lösning klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 och ex 3824 99 96 (Taric-nummer 2103 90 90 11, 2103 90 90 81, 2104 10 00 11, 2104 10 00 81, 2104 20 00 11, 3824 99 92 98, 3824 99 93 89 och 3824 99 96 89).

Beloppet av antidumpningstullen är olika för olika säljarföretag. Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 132, 19.4.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar