Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på vissa rör av järn eller stål med ursprung i Kina, Ryssland och Belarus

19.4.2021 15.11
Pressmeddelande

Kommissionen förlänger giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen som infördes den 28 januari 2015 vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i Kina, Ryssland och Belarus. 

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 och ex 7306 30 77 (Taric-nummer 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 och 7306 30 77 80).

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 132, 19.4.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar