Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på kinesiska cykeldelar

Utgivningsdatum 23.1.2020 10.28
Pressmeddelande

Kommissionen förlängde giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen på kinesiska cyklar den 30 augusti 2019 med ytterligare fem år efter översynen vid utgången av åtgärdernas giltighetstid. Kommissionen vill nu klargöra att den fortsatta tillämpningen av åtgärderna också omfattar importen av cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8714 91 10 31, 8714 91 10 33, 8714 91 10 39, 8714 91 30 35, 8714 91 30 39, 8714 93 00 19, 8714 94 20 99, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90, 8714 99 10 89, 871499 10 99, 8714 99 50 90 och 8714 99 90 19. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 16, 21.1.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar