Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull och slutgiltig utjämningstull på indiska rör av järn fr.o.m. 17.6.2022

Utgivningsdatum 20.6.2022 9.30
Pressmeddelande

 

Enligt kommissionens nya genomförandeförordning (EU) 2022/926 fortsätter uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstullen på indiska rör av duktilt gjutjärn fr.o.m. den 17 juni 2022. Antidumpningstullen trädde i kraft den 19 mars 2016. Enligt kommissionens nya genomförandeförordning (EU) 2022/927 fortsätter också uppbörden av den slutgiltiga utjämningstullen på indiska rör av duktilt gjutjärn fr.o.m. den 17 juni 2022. Utjämningstullen trädde i kraft den 19 mars 2016.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 (TARIC-nummer 7303 00 10 10) och ex 7303 00 90 (TARIC-nummer 7303 00 90 10).

Genomförandeförordningarna finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning nr L 161/16.6.2022

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar