Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i fråga om slutgiltig antidumpningstull och slutgiltig utjämningstull på rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien

17.4.2020 11.09
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen gjorde i juli 2019 importen av vissa rör av duktilt gjutjärn tillverkade av indiska Jindal Saw Limited till föremål för registrering. Registreringen hänför sig till genomförandet av EU-domstolens domar. Den justerade nivån på antidumpnings- och utjämningstullen tillämpas fr.o.m. den 19 mars 2016. Tullmyndigheterna uppbär de lämpliga beloppen på import som avser Jindal Saw Limited och återbetalar de överskjutande belopp som hittills har uppburits. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska lämnas till Tullens enhet för omprövning.  

Den slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullen ska också tas ut för den registrerade importen. Registreringen upphör. Företagets Taric-tilläggsnummer är C054. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 118 av den 16 april 2020.

Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar