Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material

Utgivningsdatum 8.10.2020 14.01
Pressmeddelande

Kommissionen har ändrat antidumpningsåtgärderna gällande kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material.  Varan klassificeras enligt KN-nummer 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29 (Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 och 6912 00 29 10).

För produkter som tillverkats av företaget Liling Yuanmei Ceramic Co., Ltd har en antidumpningstull på 36,1 procent tagits ut. Företagets antidumpningstull är nu 17,9 procent. Företagets Taric-tilläggsnummer är C556.

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 325, 7.10.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar