Hoppa till innehåll

Företagsspecifik ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk citronsyra och kinesiskt trinatriumcitratdihydrat (uppdaterad 23.10.2023)

Utgivningsdatum 23.10.2023 12.56
Pressmeddelande

Antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk citronsyra och kinesiskt trinatriumcitratdihydrat har ändrats i fråga om ett företag. För produkter som tillverkats av företaget Seven Star Lemon Technology co., Ltd tas nu ut en antidumpningstull på 31,5 procent. Antidumpningstullen gäller också import av produkter som avsänts från Malaysia oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte.

Företagets Taric-tilläggsnummer är A023. För den registrerade importen tas tullarna ut retroaktivt i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) 2023/2180.  

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 11 och 2918 15 00 19).

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2180.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar