Hoppa till innehåll

Förenklade deklarationer för varor som transporteras via rör och ledningar förnyas hösten 2022

Utgivningsdatum 5.8.2021 10.21
Pressmeddelande

Nya tulldeklarationer för periodförtullning vid import tas i bruk hösten 2022.  Därefter inges deklarationerna i den nya Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. SAD-blankett kan inte längre användas. För att företag ska kunna inge dessa nya deklarationer ska de har tillstånd till periodförtullning eller tillstånd att hänföra varor till ett tullförfarande genom registrering i bokföring (tidigare hemförtullningstillstånd).

Förenklad deklaration vid periodförtullning av varor som transporteras via rör och ledningar

Vid periodförtullning av varor som transporteras via rör och ledningar ska man i början av perioden inge en förenklad tulldeklaration i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering så att uppgifterna om varan anges enligt uppskattning. Tullen tilldelar deklarationen ett MRN-nummer. Efter utgången av perioden ska man inge en kompletterande, sammanfattande tulldeklaration där MRN-numret anges som tidigare dokument. Med sammanfattande deklaration avses en deklaration som omfattar alla produkter som importerats under perioden, dvs. under en kalendervecka eller -månad.

Hänförande till ett tullförfarande genom registrering i bokföring

När varor som transporteras via rör och ledningar hänförs till ett tullförfarande genom registrering i företagets bokföring, behöver ingen anmälan av varors ankomst inges, utan det räcker med bara den kompletterande sammanfattande deklarationen.

Kompletterande sammanfattande tulldeklaration för varor som transporteras via rör och ledningar

Den kompletterande sammanfattande tulldeklarationen ska inges i Tullklareringstjänsten inom 10 dagar efter utgången av perioden. Periodens första dag ska anges som skattebestämningsdag. 

Man kan ange bara en exportör, dvs. säljare, i tulldeklarationen.  Flera exportörers varor kan således inte anges i en och samma kompletterande tulldeklaration. 

Periodens längd kan även i fortsättningen vara en kalendervecka eller en  kalendermånad. En kalendervecka får användas i alla situationer, men en kalendermånad får användas endast om ingen importtull uppbärs på varan som importeras. 

Andra ändringar

Ändringar i deklarationer som inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering: 

  • nya datainnehåll och namn på aktörer
  • ändringar i koder som ska användas
  • begäranden om tilläggsutredning besvaras i tjänsten eller genom meddelande
  • begäranden om ändring och ogiltigförklaring ska göras elektroniskt

Tullen publicerar på sin webbplats meddelandebeskrivningarna för meddelandedeklaranters nya deklarationer. Innan meddelandedeklaranter kan använda de nya deklarationerna, ska de uppdatera sitt förtullningsprogram och testa programmet med Tullen.

Mera information: Kundprojektet UTK UTU, UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering