Hoppa till innehåll

Förbjudna myggmedel och -gifter sysselsatte Tullen förra sommaren – produkter beställs igen till Finland

Utgivningsdatum 3.5.2022 8.30
Pressmeddelande

Utländska nätbutiker erbjuder många olika sätt att bekämpa mygg. Förbjudna insektsmedel sysselsatte Tullen förra sommaren. Myggmattor som är avsedda för lagstridiga myggskydd beställs nu igen.

Med postförsändelser och flygfrakt anlände förra året cirka 450 försändelser med insektsmedel vars användning är förbjuden i Finland.

- Införseln av myggmedel är koncentrerad till några sommarmånader. Vid vår övervakning har vi noterat att förbjudna produkter åter igen beställs från utländska nätbutiker. Vår förhoppning är dock att konsumenterna skulle vara mer medvetna än tidigare somrar om vad det är tillåtet och inte tillåtet att beställa, säger tullöverinspektör Sofia Lindbäck.

Myggmedel och -gifter är biocidpreparat. I Finland är det endast tillåtet att sälja och använda myggmedel och -gifter som har godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Godkända preparat är försedda med tillståndsnummer – beställ enbart godkända produkter

Godkända produkter är alltid försedda med Tukes tillståndsnummer. När du gör en beställning lönar det sig att säkerställa att tillståndsnumret syns på produktens försäljningsförpackning samt att det på förpackningen även finns uppgifter om produkten och dess säkra användning på finska och svenska. Det är sällsynt att dessa uppgifter finns på myggmedel och -gifter som beställs från utlandet.

Tullens uppgift är att övervaka att icke-godkända biocidprodukter inte förs in till Finland. Otillåtna produkter som beställts från utlandet beslagtas och förstörs efter en hörandeprocess.

- Vår anvisning för konsumenter är enkel: Ta reda på vad du får beställa och beställ inte förbjudna produkter. Detta gäller givetvis utöver myggmedel även alla andra produkter som beställs via nätet, sammanfattar Lindbäck.

Mer information om myggmedel och -gifter finns på Tukes webbplats: Insektsmedel - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Mediemeddelande