Hoppa till innehåll

Fel vid fakturering gällande periodspecifikationer när ett ombud inger en nationell skattegränsdeklaration 

Utgivningsdatum 21.12.2021 12.54
Pressmeddelande

På grund av ett fel i Tullens system styrs momsavgifterna beträffande enskilda nationella skattegränsdeklarationer inte till betalning med en periodspecifikation. Felet förekommer bara när skattegränsdeklarationen inges av ett ombud för en icke-momsregistrerad importörs räkning i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland. Felet förekommer inte i sammandragsdeklarationer som inges med ett meddelande eller via tjänsten Sammandragsdeklaration för skattegränskund (ALA). Felet blir åtgärdat under år 2022, troligtvis hösten 2022.

Hämta fakturan med ett meddelande eller från Tullklareringstjänsten

Om du som ombud har ingett en nationell skattegränsdeklaration för en icke-momsregistrerad importörs räkning under år 2021, måste du hämta fakturan för den enskilda tulldeklarationen antingen med ett meddelande eller från Tullklareringstjänsten och betala fakturan senast på förfallodagen. Om fakturan redan har förfallit, ska den betalas omedelbart. När du gör så här, kan Tullen avstå från att ta ut dröjsmålspåföljder. 

Däremot påför Tullen i efterhand dröjsmålspåföljder i fråga om skattegränsdeklarationer som ingetts fr.o.m. 1.1.2022 för vilka fakturor inte betalas senast på förfallodagen.

Tullen informerar separat när systemfelet har åtgärdats och avgifterna styrs korrekt till periodspecifikationer.

Mera information: Mariehamns tull, atp.skattegrans(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering