Hoppa till innehåll

Fel har upptäckts i transiteringssystemet – beakta följande saker när du inger nya transiteringsdeklarationer

Utgivningsdatum 26.2.2024 13.07 | Publicerad på svenska 27.2.2024 kl. 8.13
Pressmeddelande

Vid ifyllande av transiteringsdeklarationer har det förekommit fel som beror på Tullens system. Vi beklagar olägenheten som detta medför. Beakta följande saker när du fyller i en transiteringsdeklaration.

Felen åtgärdas när systemet uppdateras följande gång. Vi meddelar separat när felen har åtgärdats. 

Uppgiften om följande förfarande får inte anges i anmälan om mottagande  

Anmälan om mottagande (FI007) har konstaterats ha ett fel. Därför kan det följande förfarandet och typen av det inte anges i anmälan om mottagande. Lämna fälten tomma, fastän deklarationen för följande förfarande redan ingetts.

Kod för tidigare dokument 1ZZZ

Om du som kod för tidigare dokument anger 1ZZZ och MRN-referensnumret som dess referens, ange ”MRN” framför referensen, (t.ex. MRN23FIP00000000000J3).

Angivande av mottagare

I deklarationen ska också mottagarens namn och adress anges. Ange dem, även om du angett mottagarens EORI-nummer.

Meddelande om avslutande av transitering (FI045) skickas inte alltid till den som ingett deklarationen

Om transiteringsdeklarationen ingetts av ett ombud åt den som är ansvarig för transiteringsförfarandet och varorna tas emot av en godkänd mottagare, får ombudet inte meddelandet om avslutande av förfarandet utan den förmedlas till den ansvariga för transiteringsförfarandet. 

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering