Hoppa till innehåll

Exportör: kom ihåg leverantörsdeklarationen om du utfärdar ursprungsintyg vid export

Utgivningsdatum 3.8.2023 7.54 | Publicerad på svenska 17.8.2023 kl. 12.55
Pressmeddelande

Formbundna leverantörsdeklarationer (Supplier's declaration) används som dokument i EU-intern handel när säljaren meddelar varornas ursprungsstatus till köparen. Med stöd av leverantörsdeklarationen kan exportören utfärda ett förmånsberättigande ursprungsintyg. Notera att du som finländsk exportör kan behöva en leverantörsdeklaration av säljaren, om du exporterar varor till EU:s avtalsländer.

Vad är en leverantörsdeklaration?

En leverantörsdeklaration kan upprättas antingen för en enskild försändelse eller som en deklaration för längre tid. Leverantörsdeklarationen kan utfärdas för ursprungsprodukter och för bearbetade varor som ännu inte fått status som ursprungsprodukt.

En leverantörsdeklaration kan också upprättas för att ange hur mycket EU-material som ingår i varan. Mottagaren av leverantörsdeklarationen kan då vid bearbetning av varan utnyttja andelen EU-material som redan ingår i varan när hen utökar EU-ursprungsandelen i varan så att den blir en EU-ursprungsprodukt. Om det i dylika fall inte finns någon leverantörsdeklaration, räknas EU-materialen som material från länder utanför EU i ursprungskalkylen för varan.

När behöver en finländsk exportör en leverantörsdeklaration?

En finländsk exportör behöver en leverantörsdeklaration om varor som anskaffats från EU eller i Finland exporteras antingen som sådana eller efter vidarebearbetning till EU:s avtalsländer och om man i avtalslandet ansöker om förmånsbehandling för varan på basis av dess ursprung. Exportören ska då också be att få en leverantörsdeklaration av en finländsk säljare.

Exportören ska skaffa fram leverantörsdeklarationerna innan ursprungsprodukterna exporteras och ursprungsintyg utfärdas. Tullen kan begära att exportören visar upp leverantörsdeklarationerna innan ursprungsintygen (varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED) bestyrks.

Beviskedjan för ursprung ska alltid vara oavbruten, och utan bevismaterial om varans EU-ursprung kan exportören inte utfärda ursprungsintyg.

Mera information:
Leverantörsdeklaration
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling