Hyppää sisältöön

Viejä: muista tavarantoimittajan ilmoitus, jos laadit alkuperäselvityksiä viennissä

Julkaisuajankohta 3.8.2023 7.54
Tiedote

Määrämuotoista tavarantoimittajan ilmoitusta (supplier's declaration) käytetään EU:n sisäisessä kaupassa asiakirjana, jolla myyjä ilmoittaa tavaroiden alkuperäaseman ostajalle. Sen perusteella viejä voi laatia etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäselvityksen. Huomioi, että suomalaisena viejänä voit tarvita tavarantoimittajan ilmoituksen myyjältä, jos viet tavaroita EU:n sopimuskumppanimaahan.

Mikä on tavarantoimittajan ilmoitus?

Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan laatia joko yksittäisille lähetyksille tai pitkäaikaisilmoituksena. Se voidaan antaa alkuperätuotteille tai jalostetuille, mutta ei vielä alkuperätuotteen asemaa saavuttaneille tavaroille.

Tavarantoimittajan ilmoituksen voi laatia myös tavaraan sisältyvän EU-materiaalien osuuden ilmoittamiseksi. Tällöin tavarantoimittajan ilmoituksen saaja voi hyödyntää jatkojalostuksessa tavaraan jo sisältyvän EU-materiaalin osuutta kerryttäessään EU-alkuperäosuutta EU:n alkuperätuotteeksi. Jos tavarantoimittajan ilmoitusta ei tällaisessa tapauksessa ole, EU-materiaalit luetaan EU:n ulkopuolisiksi tavaran alkuperälaskelmassa.

Milloin suomalainen viejä tarvitsee tavarantoimittajan ilmoituksen?

Suomalainen viejä tarvitsee tavarantoimittajan ilmoituksen, jos EU:sta tai Suomesta hankitut tavarat viedään joko sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen EU:n vapaakauppasopimusmaihin ja tavaralle haetaan alkuperän perusteella tullietuutta sopimusmaassa. Viejän pitää tällöin pyytää tavarantoimittajan ilmoitus myös suomalaiselta myyjältä.

Viejän pitää hankkia tavaratoimittajan ilmoitukset ennen alkuperätuotteiden vientiä ja alkuperäselvityksen laatimista. Tulli voi pyytää viejää esittämään tavarantoimittajan ilmoitukset ennen alkuperätodistusten (EUR.1- tai EUR-MED-tavarantodistus) vahvistamista.

Alkuperäselvitysketjun on aina oltava aukoton, ja ilman todistusaineistoa tavaran EU:n alkuperästä viejä ei voi laatia alkuperäselvityksiä.

Lisätietoja:
Tavarantoimittajan ilmoitus
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet