Hoppa till innehåll

Delta i EU-omfattande interimsutvärdering: berätta dina erfarenheter om genomförandet av unionens tullkodex

Utgivningsdatum 10.6.2021 10.00
Pressmeddelande

EU utreder sina medlemsländers erfarenheter om genomförandet av unionens tullkodex. Svara på enkäten och påverka – om du så är importör eller exportör, representant för en transport- eller speditionsfirma, eller representant för ett företag eller en organisation inom internationell handel. Även ämbetsverk, intressentgrupper och privatpersoner kan svara på enkäten. Svaren kommer att användas som underlag för EU:s interimsutvärdering och för att utveckla tullkodexen.

Du kan svara på enkäten på kommissionens webbplats. Den är öppen fram till 18.7.2021 och kan besvaras på valfritt officiellt EU-språk.

I Finland framskrider Tullens i unionstullkodexen fastställda datasystemreform stegvis. Deklarationerna för tullagring och en del av importtulldeklarationerna har redan förnyats i Finland. Under år 2022 förnyas deklarationerna för tillfällig lagring samt de förenklade tulldeklarationerna och deklarationerna för särskilda förfaranden vid import. Deklarationerna för export, utförsel och transitering förnyas år 2023.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering