Hoppa till innehåll

CBAM-rapportör: på begäran kan du få 30 dagars förlängning av tidsfristen för rapportering

Utgivningsdatum 31.1.2024 13.47 | Publicerad på svenska 1.2.2024 kl. 9.35
Pressmeddelande

Kommissionen har 29.1.2024 meddelat att du i CBAM-övergångsregistret kan begära en 30-dagars förlängning av tidsfristen för inlämnande av rapporten för den första rapporteringsperioden. Den ursprungliga tidsfristen var 31.1.2024. Om du har lämnat in rapporten inom den utsatta tiden, kan du redigera den fram till 31.7.2024.

Läs anvisningarna om ansökan om tilläggstid på sidan Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna vid punkten ”Gör så här om du inte kan lämna in rapporten i CBAM-övergångsregistret”.

Det här meddelandet kompletterar vårt tidigare meddelande 29.1.2024: Importör av CBAM-varor: Om du inte kan göra rapporten på grund av systemfel i övergångsregistret, kan du begära tilläggstid
Kommissionens meddelande 29.1.2024 (på engelska)

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. För importörer medför det nya skyldigheter.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande