Hoppa till innehåll

Begäran om ändring och ogiltigförklaring av importdeklarationer kan göras elektroniskt och snabb omprövning upphör

Utgivningsdatum 7.5.2021 10.00
Pressmeddelande

Förnyade importtulldeklarationer för företag togs i bruk 19.4.2021. Samtidigt blev det möjligt att begära ändring och ogiltigförklaring av importdeklarationer elektroniskt. Snabb omprövning kan inte tillämpas på de förnyade deklarationerna.

Importdeklarationerna kan korrigeras med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten fram till dess att varorna har frigjorts för förfarandet. Om du efter frigörandet upptäcker fel i deklarationen, ska du begära ändring av deklarationen hos Tullen. Du kan begära ändring antingen med meddelandet FI439A ”Fritt formulerad kontakt” eller genom en fritt formulerad kontakt i Tullklareringstjänsten. I Tullklareringstjänsten kan man också begära ändring av en importdeklaration som ingetts som ett meddelande. Ändring kan begäras av importören själv eller av dennes ombud.

Snabb omprövning upphör

När du fyller i importdeklarationen ska du fästa särskild uppmärksamhet vid att du anger alla uppgifter, såsom tullskyldig, korrekt. Efter 19.4.2021 är det inte längre möjligt att tillämpa snabb omprövning på de förnyade deklarationerna som inges genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten.

Begärandena om ändring handläggs i den ordning de kommit in. Handläggningstiden för begäranden om ändring är högst 120 dagar, men begäranden om kvottilldelning och ändringar som hänför sig till frigörande från lager har fortfarande förtur. Tullen kan begära tilläggsutredning för ändringen om deklarationen inte omfattar nödvändiga bilagor, såsom faktura eller fullmakt, eller om kontonumret för tullrestitution saknas. Den som begärt ändring får ett utskriftsvänligt beslut antingen som meddelande eller i Tullklareringstjänsten.

Begäran om ogiltigförklaring av deklarationen kan också göras elektroniskt och då får man även beslutet elektroniskt. Ogiltigförklaring kan begäras med meddelandet FI414A ”Begäran om ogiltigförklaring” eller i Tullklareringstjänsten.

Begärandena om ändring och ogiltigförklaring av förenklade importdeklarationer och importdeklarationer för särskilda förfaranden förblir oförändrade (ITU-systemet)

En del av importtulldeklarationerna inges i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU). Praxis i fråga om begäranden om ändring och ogiltigförklaring av tulldeklarationer som inges i ITU-systemet ändras inte.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering