Hoppa till innehåll

Befrielse av kinesiska cykeldelar från antidumpningstullar – tillämpningsområdet för förordningen utvidgas

21.9.2020 10.10
Pressmeddelande

Kinesiska motorlösa cyklar omfattas av en antidumpningstull, likaså eldrivna cyklar. Också cykeldelar omfattas av denna antidumpningstull, men kommissionen har skapat ett system med befrielse från antidumpningstullen. Med stöd av detta system befrias de monteringsföretag som inte kringgår åtgärderna gällande cyklar från antidumpningstullen vid import av kinesiska cykeldelar. Företag kan antingen importera cykeldelar med ett tillstånd till användning för särskilda ändamål, då de kan importera en viss kvantitet produkter utan antidumpningstull, eller så kan företag beviljas en tullbefrielse av kommissionen för alla de delar som de behöver i sin monteringsverksamhet.

Nu har kommissionen ändrat tillämpningsområdet för tullbefrielsesystemet. Systemet tillämpas i fortsättningen också på sådana monteringsföretag som monterar andra fordon än cyklar, när  cykeldelar, t.ex. hjul, gafflar eller styren, kan användas vid tillverkning av dessa produkter. Utvidgningen gäller också eldrivna fordon, t.ex. vissa sparkcyklar.

En annan förändring är att tullbefrielsesystemet inte längre bara gäller montering av färdiga fordon utan också montering av cykeldelar. Vid tillverkning av t.ex. bromssystem kan cykeldelar såsom bromshandtag användas.

Dessutom kan befriade cykeltillverkare leverera essentiella cykeldelar till kunder i form av service efter försäljning eller på grund av garantianspråk utan att omfattas av tullen som påförts för att motverka kringgående av åtgärder.

Förordningen gäller Taric-nummer 8714 91 10 31, 8714 91 10 33, 8714 91 10 39, 8714 91 30 35, 8714 91 30 39, 8714 93 00 19, 8714 94 20 99, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90, 8714 99 10 89, 8714 99 10 99, 8714 99 50 90 och 8714 99 90 19. Förordningen publicerades den 17 september 2020 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 303.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar