Hoppa till innehåll

Avslutad partiell interimsöversyn gällande indiska rör av järn

3.3.2020 9.50
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om utjämningstullen på indiska rör av duktilt gjutjärn borde ha ändrats. Översynen gällde en indisk tillverkare och dess närstående företag. Rören klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10).

Nu har översynen avslutats och utjämningstullen gäller oförändrad. I EU:s officiella tidning nr L 61, 2.3.2020, berättas mera om översynen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar