Hoppa till innehåll

Avslutad översyn vid import av platta produkter av järn eller stål med ursprung i Turkiet

Utgivningsdatum 28.5.2021 9.20
Pressmeddelande

Kommissionen inledde den 12 juni 2020 en undersökning av om utjämningsåtgärder borde införas vid import av vissa varmvalsade platta produkter av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet. 

Nu har översynen avslutats, eftersom den som lämnat begäran om undersökning har återkallat sitt klagomål. Av undersökningen framkom inte heller någonting som tyder på att en fortsatt undersökning skulle ligga i unionens intresse. 

Klassificeringen av de produkter som var föremål för undersökningen har varit riktgivande. De har klassificerats t.ex. enligt  KN-nummer 7208 10 00, 7211 13 00, ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90) och ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 90).

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 186, 27.5.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar