Hoppa till innehåll

Avslutad översyn gällande rör av duktilt gjutjärn (gjutjärn med sfäroidiserad grafit)

15.7.2019 14.18
Pressmeddelande

Kommissionen inledde på begäran av fyra unionstillverkare en partiell interimsöversyn som enbart gällde produkter som importerades av det indiska företaget Electrosteel Castings Limited. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10. Företagen som framställt begäran drog tillbaka sin begäran. Nu har översynen avslutats och antidumpningstullen gäller oförändrad. I EU:s officiella tidning nr L 181, 5.7.2019, berättas om översynens detaljer.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar