Hoppa till innehåll

Avslutad översyn gällande import av stift och klamrar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Utgivningsdatum 19.8.2020 16.17
Pressmeddelande

Kommissionen har undersökt om antidumpningstull borde ha införts vid import av stift och klamrar med ursprung i Kina. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 och ex 8308 10 00 (Taric-nummer 7317 00 20 40, 7317 00 60 40, 7317 00 80 40, 7326 20 00 40, 7616 10 00 40 och 8308 10 00 40). De som hade klagat har återkallat sina klagomål. Översynen har nu avslutats och ingen antidumpningstull har införts. På grund av USA:s åtgärder finns det en risk för framtida handelsomläggningar. Därför lämnar kommissionen Taric-numren ännu öppna och följer de statistiska trenderna för import av stift och klamrar under en period på 24 månader. I EU:s officiella tidning nr L 269, 17.8.2020, berättas mera om översynen. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar