Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

Utgivningsdatum 24.11.2020 11.09
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat förordning (EG) nr 2020/1706 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (publicerad i EUT L 385/17.11.2020). Förordningen tillämpas 1.1.2021–31.12.2023.

I bilagan till förordningen fastställs de varor för vilka importtullarna tillfälligt avskaffas eller sänks inom ramen för tullkvoter, samt de tullsatser och kvantiteter som gäller för dessa varor. 

Tullkvoterna förvaltas i kronologisk ordning i enlighet med datumen då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits. 

Tullkvoterna omfattas av tullövervakning i samband med slutanvändning i enlighet med artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013. 

Importtullarna avskaffas eller sänks tillfälligt endast för produkter som är avsedda som livsmedel. Tullkvoterna ska dock inte vara tillgängliga för produkter vars beredning sker på detaljhandels- eller restaurangnivå. 

Tullkvoterna ska inte vara tillgängliga för produkter som är avsedda enbart för en eller flera av följande typer av hantering:  
a) rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud; 
b) skärning; 
c) ompackning av frysta, individuellt snabbfrysta filéer; 
d) stickprovstagning och sortering; 
e) märkning; 
f) förpackning; 
g) kylning; 
h) frysning; 
i) djupfrysning; 
j) upptining (defrosting); 
k) glasering; 
l) upptining (thawing) och 
m) urbening. 

Tullkvoterna ska vara tillgängliga för produkter som är avsedda för en eller flera typer av följande hantering:  
a) tärning; 
b) skärning i ringar och skärning i remsor av material enligt KN-numren 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99;  
c) filering; 
d) framställning av lappar; 
e) skärning av frysta block; 
f) delning av frysta block av filéer med mellanskikt för framställning av individuella filéer; 
g) skivning  av  material  enligt  KN-numren ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 och ex 0303 89 90; 
h) behandling av produkter enligt KN-numren 0306 16 99 (Taric-undernumren 20 och 30), 0306 17 92 (Taric-undernummer 20), 0306 17 99 (Taric-undernummer 10), 0306 35 90 (Taric-undernumren 12, 14, 92 och 93), 0306 36 90 (Taric-undernumren 20 och 30), 1605 21 90 (Taric-undernumren 45, 55 och 62) och 1605 29 00 (Taric-undernumren 50, 55 och 60) med förpackningsgaser enligt definitionen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och  
i) delning av fryst produkt eller värmebehandling av fryst produkt för att möjliggöra avlägsnande av inre avfallsmaterial för material enligt KN-numren 0306 11 10 (Taric-undernummer 10), 0306 11 90 (Taric-undernummer 20) och 0306 31 00 (Taric-undernummer 10). 

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaa(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling