Hoppa till innehåll

Att ansöka om omprövning har upplevts som svårt – anvisningarna för ansökan har förtydligats tillsammans med kunder

Utgivningsdatum 19.5.2022 9.00
Pressmeddelande

Kunderna kan ansöka om ändring, dvs. omprövning, av sin förtullning. Blanketten och anvisningarna för ansökan om omprövning har nu förtydligats. Ändringarna har gjorts tillsammans med kunderna med hjälp av Legal Design.

Omprövning innebär att en kund kan ansöka om ändring av sin förtullning t.ex. när kunden vill ändra uppgifter som hen angett vid förtullningen eller när kunden häver köpet. I fjol ansökte privatpersoner oftast om omprövning på grund av att varan returnerades eller köpet hävdes. I och med att näthandeln ökat har också antalet omprövningsansökningar ökat jämfört med år 2020.

Förbättring en bit åt gången

Av kundresponsen som Tullens fått kom det fram att det inte var klart för kunderna i vilka situationer och hur man kan ansöka om omprövning. Nu har blanketten för ansökan och ifyllningsanvisningarna förbättrats. Tullens mål var att göra processen lättare för kunden. Förtydligandet gjordes med hjälp av Legal Design.

Syftet med Legal Design är att göra det smidigare för kunderna att sköta sina ärenden hos myndigheten och att förbättra medborgarnas möjligheter att ta vara på sina rättigheter. Tullens kunder deltog i ändringen av processen för ansökan om omprövning steg för steg.

– Omprövning är inte en automatisk fortsättning på förtullningen och få tänker på den när de förtullar. Ett behov av omprövning kan uppstå först dagar eller månader efter själva förtullningen. Den största stötestenen anses vara svårigheten att hitta information om omprövning och förstå anvisningarna, berättar Katri Talke, som ledde Legal Design-projektet.

– Målet med projektet var att förbättra kundernas möjligheter att agera självständigt och att bättre tillgodose medborgarnas rättigheter. Vår strävan var också att kunderna effektivare hänvisas till rätt instans, när de behöver rådgivning, fortsätter Talke.

I blanketten för ansökan om omprövning och i anvisningarna satsades på tydliga texter. Målet var att alla kunder förstår när det är möjligt att ansöka om omprövning. Tydliga texter underlättar det för kunderna att göra rätt utan hjälp av kundservicen. Då löper processen snabbare.

Tullens beslut kan omprövas

Handläggningen av omprövningarna är för tillfället överbelastad på grund av en ändring av Tullens datasystem. Handläggningstiden för ansökningarna är för tillfället cirka åtta månader.    

– Vi beklagar detta och den olägenhet som dröjsmålet medför för våra kunder. Vi handlägger ansökningarna i den ordning de kommer in. En noggrant ifylld ansökan gör att ärendet handläggs snabbare. Tyvärr så saknas det inte sällan uppgifter i ansökningar och vi måste fråga efter dem i efterhand. De vanligaste bristerna är att kundens kontonummer saknas eller att kunden inte framför tillräckliga grunder till stöd för sitt yrkande. 

Vid Tullen avgörs ändringsyrkanden som gäller tull, importmoms, Ålands skattegräns, farledsavgifter samt andra importskatter i beskattningsärenden som hör till Tullens befogenheter. År 2021 fattade Tullen mer än 13 000 omprövningsbeslut.

Webbnyhet