Hoppa till innehåll

Antidumpningsundersökning gällande kinesisk stålspont har avslutats

15.7.2019 14.21
Pressmeddelande

Kommissionen började på begäran av en organisation som representerar stålbranschen i Europa undersöka om antidumpningstull borde börja tas ut vid import av varmvalsad stålspont med ursprung i Folkrepubliken Kina. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7301 10 00 10. Organisationen som framställt begäran drog tillbaka sin begäran. Undersökningen har nu avslutats och inga nya antidumpningsåtgärder har införts. Mera information om undersökningen finns i EU:s officiella tidning nr L 181, 5.7.2019.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar