Hoppa till innehåll

Antidumpningsåtgärderna vid import av kinesisk melamin har ändrats i fråga om ett företag

Utgivningsdatum 4.12.2023 9.57
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har ändrat antidumpningsåtgärderna gällande kinesisk melamin. Minimiimportpriset som tillämpas på import av produkter som tillverkats av företaget Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd är nu 1 346 euro/ton. Minimiimportpriset beräknas efter produktens nettovikt.

Företagets Taric-tilläggsnummer on 899B. Varorna klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00.

Beloppet för den antidumpningstull som ska tas ut på registrerad import ska vara differensen mellan minimiimportpriset och nettopriset fritt unionens gräns, före tull, om det senare priset är lägre än minimiimportpriset. Ingen tull ska uppbäras på den registrerade importen om nettopriset fritt unionens gräns, före tull, är lika med eller högre än motsvarande minimiimportpris.

Information om saken finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2653.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar