Hoppa till innehåll

Anmälan om ankomst och tullklarering för T-transitering som anländer sjövägen

Utgivningsdatum 2.2.2021 13.00
Pressmeddelande

En transport som anländer till en finsk hamn på annan än reguljär fartygslinje under en T-transitering som påbörjats vid avgångsplatsen, kan fortsätta vidare från hamnen direkt till destinationstullkontoret eller till en godkänd mottagare.

I anmälan av varors ankomst anges inte en lagerkod för lossningen, utan partiet anmäls genast för tullklarering. Dylika partier kvitteras hos Tullen manuellt som tullklarerade i AREX-systemet mot ifrågavarande T-transitering.

Kunden ska skicka per e-post till Tullen en förteckning över de för tullklarering anmälda partierna som omfattas av en egen T-transitering. Förteckningen kan skickas varje vecka t.ex. som en Excel-tabell till ifrågavarande hamns tull.

Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

  • summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer
  • T-transiteringens MRN-referensnummer
  • uppgifter om deklaranten/kontaktpersonen.

Ange som ämne för e-postmeddelandet Tullklarering av AREX-partier vid T-transitering.

E-postadresser till hamnarnas tullar:
Hangö: hanko.valvonta(at)tulli.fi
Kotka: kotka.tulliselvitys(at)tulli.fi 
Nordsjö: helsinki.tavaravalvonta(at)tulli.fi

Transiteringen avslutas på normalt sätt vid destinationstullkontoret eller hos den godkända mottagaren.

Läs mer om avslutande av transitering.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande