Hoppa till innehåll

Ange som aktörens natur V, när staten eller en statlig inrättning är deklarant eller importör i tulldeklarationen

Utgivningsdatum 16.7.2021 15.12 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 10.33
Pressmeddelande

Uppdaterad 25.10.2021: Ange som aktörens natur V, när staten eller en statlig inrättning är importör i importdeklarationen (uppdaterad 25.10.2021)

När man inger en importdeklaration där staten eller en statlig inrättning har angetts som deklarant och importör, ska man som aktörens natur ange V, dvs. staten. Då behöver man inte betala mervärdesskatt för de importerade varorna i samband med importförtullningen. V-koden används endast när man inger en importdeklaration med ny form i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande.

Felaktiga deklarationer

Om du har fått ett förtullningsbeslut där man som aktörens natur för en statlig inrättning felaktigt har angett Y och mervärdesskatten har uppburits, ska du agera enligt följande:

  • Inge en ny tulldeklaration med korrekta uppgifter och ange som avvikande skattedag den ursprungliga deklarationens datum med koden för ytterligare förfarande 680. Ange därtill med koden för ytterligare uppgifter FIXXX den ursprungliga förtullningens MRN-referensnummer samt som orsak för den nya förtullningen ”aktörens natur fel”.
  • Begär ogiltigförklaring av den felaktiga deklarationen antingen med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten via fliken ”Kontakter”.
  • Betala inte de i förtullningsbesluten fastställda avgifterna, där mervärdesskatt felaktigt har uppburits.

Mera information:

UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering