Hoppa till innehåll

Ange som aktörens natur V, när staten eller en statlig inrättning är importör i importdeklarationen (uppdaterad 25.10.2021)

Utgivningsdatum 25.10.2021 9.00
Pressmeddelande

När staten eller en statlig inrättning har angetts som importör i importdeklarationen, ska man som aktörens natur ange V, dvs. staten. Då behöver man inte betala mervärdesskatt för de importerade varorna i samband med importförtullningen. V-koden används endast när man inger en importdeklaration med ny form i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Genom denna anvisning uppdaterar vi informationen som gavs i det tidigare meddelandet.

Ansök i fortsättningen om omprövning av felaktigt påförd mervärdesskatt

Mervärdesskatt kan ha påförts i förtullningsbeslutet t.ex. därför att man i importdeklarationen som aktörens natur för en statlig inrättning felaktigt har angett Y. Om du har fått ett sådant här felaktigt förtullningsbeslut, ska du inte begära ogiltigförklaring av deklarationen, utan ändring av den.

Gör så här:

  • Begär ändring av deklarationen antingen med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten via fliken ”Kontakter”.
  • Ange följande uppgifter i begäran om ändring:
    • "Importören är en statlig inrättning och mervärdesskatt har felaktigt påförts. Vi ber att den felaktiga uppgiften rättas.”
    • Namn och kontouppgifter (IBAN) för återbetalningens mottagare.

Om du har frågor om betalningar eller periodspecifikationen, kontakta veroreskontra(at)tulli.fi.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi
Ange som aktörens natur V, när staten eller en statlig inrättning är deklarant eller importör i tulldeklarationen (Kundmeddelande 16.7.2021)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering