Hoppa till innehåll

Ändringarna för periodförtullning vid import påverkar EMCS-deklarationerna för punktskattepliktiga produkter under hösten 2022

Utgivningsdatum 30.11.2021 10.49 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 12.19
Pressmeddelande

Tullen förnyar de förenklade och kompletterande tulldeklarationerna för import hösten 2022. Efter detta inges samtliga importdeklarationer elektroniskt. Vid periodförtullning ska förenklade transportmedelsspecifika deklarationer i fortsättningen inges redan vid frigörandet, istället för deklarationer i form av en fraktsedel. Det är inte längre möjligt att inge en deklaration som omfattar hela perioden. Om varorna är punktskattepliktiga och flyttas under ett uppskovsförfarande, ska en EMCS-deklaration även inges för varorna i varje förenklad importdeklaration. Det är alltså inte heller längre möjligt att inge en sammanfattande EMCS-deklaration för perioden.

Om företaget har tillstånd att tullklarera varor med registrering i bokföringen (EIR-tillstånd), ska företaget i fortsättningen inge en elektronisk anmälan av varors ankomst om företaget inte har befriats från detta.

Gör en EMCS-deklaration för varje förenklad deklaration

När du importerar punktskattepliktiga varor till Finland från ett land utanför EU och i samband med importen vill flytta varorna från gränsövergångsstället under ett uppskovsförfarande, ska du utöver importtulldeklarationen även inge en EMCS-deklaration. Deklarationen inges till Skatteförvaltningen i EMCS-systemet. När EMCS-deklarationen har godkänts ger Tullen ett frigörandebeslut och varorna kan transporteras vidare från gränsövergångsstället.

Vid periodförtullning ska en EMCS-deklaration inges för varorna i varje förenklad importdeklaration. Den inges inte längre efter detta för en kompletterande deklaration.

En EIR-tillståndshavare behöver inte inge en EMCS-deklaration, men ska lämna in en elektronisk anmälan av varors ankomst till Tullen.

Tilläggsuppgifter:
UCC(at)tulli.fi
EMCS(at)vero.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering