Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 19.2.2021 8.53
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 18 februari 2021 meddelandena C 058I/05 och C 058I/06 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 058I. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder