Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 15.11.2023 8.55
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 15 november 2023 meddelande nr C/2023/916 i  C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder