Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 7.7.2023 11.53 | Publicerad på svenska 7.7.2023 kl. 12.05
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 7 juli 2023 meddelandet 2023/C 241/4 i  Europeiska unionens officiella tidning nr C 241. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder