Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.9.2022 13.43
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 13 september 2022 meddelande 2022/C 350/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 350. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder