Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

25.6.2020 16.01

Kommissionen publicerade den 25 juni 2020 meddelandet 2020/C 211/09  i Europeiska unionens officiella tidning nr C 211. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder