Hoppa till innehåll

Ändring i vissa tullkvoter för stålprodukter fr.o.m. 1.7.2022

Utgivningsdatum 18.11.2022 10.02
Pressmeddelande

Till genomförandeförordning (EU) 2022/978 om ändring av skyddsåtgärderna för stålprodukter har en rättelse publicerats på sidan 54 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 272 / 20.10.2022.

Volymen för tullkvoterna 098621 och 098622 höjs med retroaktiv verkan från och med den 1 juli 2022. Dessa tullkvoter kan omfatta kallvalsade plåtar och band tillverkade av stål enligt produktkategori 9 från andra än separat nämnda länder. Kvoten för Malaysia har slopats.

Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta(at)ulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling