Hoppa till innehåll

Ändring gällande en tillverkare av kinesisk vinsyra som omfattas av antidumpningstullar

Utgivningsdatum 19.1.2022 11.49
Pressmeddelande

Kommissionen meddelar att tillverkaren av kinesisk vinsyra Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai har ändrat sitt namn till Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai med verkan fr.o.m. den 16 maj 2019. Namnändringen påverkar inte den individuella antidumpningstull på 8,3 procent som tillämpas på produkter som tillverkats av företaget (Taric-tilläggsnummer A689). Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2918 12 00 90.

Importörerna bör beakta att namnändringen anmäldes till kommissionen först den 3 juni 2021, vilket gör att det efter namnändringen kan ha tillämpats en högre antidumpningstullsats (34,9 procent) på produkter som levererats med företagets nya namn. Denna tullsats gäller alla övriga företag. 

Importörerna kan ansöka om återbetalning av den antidumpningstull som eventuellt betalats till för högt belopp genom att skicka en begäran om omprövning till Tullen. 

Kontrollera om namnändringen har konsekvenser för ditt företag.

Kommissionens förordning gällande namnändringen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 10, 17.1.2022.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar