Hoppa till innehåll

Absorptionsundersökningen gällande indiska rör av duktilt gjutjärn har avslutats

4.2.2019 9.19
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om antidumpningstullen på indiska rör av duktilt gjutjärn borde ändras. Undersökningen gällde inte den utjämningstull som tillämpas på rören. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303001010, 7303009010). Nu har undersökningen avslutats och antidumpningstullen gäller oförändrad. Mera information om undersökningen finns I EU:s officiella tidning nr L 20, 23.1.2019.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar