Absorptionsundersökningen beträffande import av kinesiska artiklar av gjutjärn avslutas

21.7.2020 8.37
Pressmeddelande

Kommissionen avslutar den absorptionsundersökning som inleddes den 18 december 2019 beträffande import av artiklar av gjutjärn med ursprung i Kina, eftersom de som ingett begäran om undersökning har återkallat sin begäran. Undersökningen avslutas den 18 juli 2020.

Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 och ex 7325 99 90 (Taric-nummer 7325 10 00 31 och 7325 99 90 80).

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 230/17.7.2020


Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar 
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar