Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de tekniska krav som ställs på sammanställningsprogrammet

Utgivningsdatum 8.2.2023 10.11
Pressmeddelande

1/2023

Datum
2.2.2023

Rättsgrund
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019), 4 § 5 mom., 6 § 4 mom. och 7 a §.

Giltighetstid
Fr.o.m. 7.2.2023 tills vidare.

Målgrupper
Aktörer som utnyttjar data i övervakningssystemet för bank- och betalkonton 

Tullens föreskrift om de tekniska krav som ställs på sammanställningsprogrammet

Sammanställningsprogrammet är ett centraliserat och automatiserat datasystem som byggs upp och administreras av Tullen och med vars hjälp uppgifter förmedlas till behöriga myndigheter på de grunder som bestäms i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.

I det sammanställningsprogram som avses i 7 a § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton ska Tullens gällande tekniska krav iakttas. De tekniska kraven finns angivna i Tullens dokumentation Gränssnittsbeskrivning för sammanställningsprogrammet.

Sammanställningsprogrammets tjänster tillhandahålls med WebService-teknologier.  Från sammanställningsprogrammet finns ett tekniskt gränssnitt både till registret över bank- och betalkonton och till varje datasöksystem separat. 

Meddelandetrafiken mellan uppgiftsanvändarna och sammanställningsprogrammet sker enligt ISO20022 -standarden. Meddelandetrafiken skyddas både på datakommunikationsnivå och på meddelandenivå. Sammanställningsprogrammets datasäkerhet grundar sig på skyddet av dataöverföringsförbindelserna med TLS-kryptering. Sammanställningsprogrammet identifierar uppgiftsanvändarna med hjälp av servercertifikat.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Jurist Laura Ala-Hannula

Föreskrift