Hoppa till innehåll

 Fintaric-distributionstjänsten kan nu också nås via Tullens gränssnitt 

Utgivningsdatum 29.4.2021 9.02
Pressmeddelande

Fintaric-distributionstjänsten är avsedd för företag och innehåller EU:s integrerade tulltaxa (Taric) med nationella import- och exportrestriktioner i maskinläsbart format.  

Fintaric-distributionstjänsten har redan tidigare kunnat användas via Suomi.fi.-informationsleden. Nu kan tjänsten också användas direkt via Tullens gränssnitt. Användningen av gränssnittet förutsätter att företaget har ett servercertifikat från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mera information finns i tjänstebeskrivningen: Fintaric-distributiontjanst

Kundmeddelande