Fintaric-distributionstjänst

Fintaric-distributionstjänsten tillhandahålls av Tullen och innehåller EU:s TARIC-information med nationella tillägg i maskinläsbart format. Distributionstjänsten är öppen för alla och systemutvecklare kan använda den för att erbjuda sina kunder tjänster som hänför sig till tullnomenklaturen och tulldeklarering.

Fintaric-distributionstjänsten kan användas via Suomi.fi.-informationsleden eller via ett gränssnitt som tillhandahålls av Tullen.

Alternativ 1: Användning via Suomi.fi-informationsleden

Du kan använda Fintaric-distributionstjänsten via Suomi.fi.-informationsleden. Lämna först en ansökan om användningstillstånd till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  Se närmare anvisningar på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats: Informationsled. En beskrivning av Fintaric-distributionstjänsten finns i informationsledens API-katalog: Tulli-FINTARIC-Service

Alternativ 2: Användning av distributionstjänsten via Tullens gränssnitt

Fintaric-distributionstjänsten kan också användas utan att ansluta sig till Suomi.fi.-informationsleden. Användningen av Tullens gränssnitt förutsätter att företaget har ett servercertifikat från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Någon registrering krävs inte.

Hämtning av WSDL-beskrivningar:

  • Testmiljö: https://api-test.tulli.fi:4443/fintaric/TradersExport?WSDL
  • Produktionsmiljö: https://api.tulli.fi:4443/fintaric/TradersExport?WSDL

Adresser till distributionstjänsten:

  • Testmiljö: https://api-test.tulli.fi:4443/fintaric/TradersExport
  • Produktionsmiljö: https://api.tulli.fi:4443/fintaric/TradersExport

Mera information ges av Tullens företagsrådgivning: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.